fbpx

Faculty Linked to Industry – Mech

Faculty Name Faculty Id
PRAVEEN S 1-3546381666
NAGENDHRAN S 1-3546469734
ROBINYOGARAJ K 1-4971708554
MOHANAVEL V 1-7430305641
KANNAPPAN A 1-7491583558
DHIVAKAR RAVIRAM P 1-7492426191
LOKESHKUMAR J 1-7492426223
BALAMURALI P 1-7492760297
MOHANAVEL V 1-7430305641
DHINAKARAN V 1-3544238733
DEEPAK SURESH KUMAR R 1-2514909673
SURESH A 1-2515264063
DINESH D 1-2514284076
KARTHICK G 1-3356170327
SHANMUGASELVAM P 1-3356556483
SURESH A 1-2515264063
VIJAYAKUMAR M D 1-1611334634
VINOTH T 1-3360900678
KISHORE R 1-3356170300
RAVINDAR R 1-4969197567
PRINCE PACKIYARAJ P 1-2515140042
KANNAN G K 1-3360694640
SUBASH P 1-3356556491
SIVARAJ S 1-3356556739
KRISHNAKUMAR B 1-3357725916
KARTHIKEYAN K 1-3360286660
YUWARAJ K R 1-3360764418
THIRUMAL P 1-3546381219
VINAYAGAMOORTHY M 1-3546381449
VINOTH N 1-3546476823
RAJARASALNATH SELVARAJ 1-3548926783
MONICA D 1-3568564579
GURUSAMY P 1-7488707781
RAMESH BAPU B.R 1-1530491596
SRINIVASAN A 1-3567998686

AICTE – CII Survey

Admission 2024