fbpx

Faculty Linked to Industry – CSE

Faculty Name Faculty Id
RAJESH KANNAN S 1-3550265432
NISHA K 1-2503456714
VIMALA VELAYUTHAM 1-4182333018
MANIKANDAPRABHU K 1-3359785768
KANDAVEL NARASIMHAN 1-3550265475
MAHALAKSHMI S 1-3550265333
RAJESWARI CHANDRASEKARAN 1-4668483102
RAJALAKSHMI K 1-3357418990
SUNDARAMBAL B 1-3600543461
SOMASUNDARAM K 1-7491583552
JANARTHANAN R 1-7489292698
PAVITHRA S 1-2195228547
RAMESH RAMAMURTHY 1-799955254
SENTHIL KUMAR S 1-3358036481
SENTHIL KUMAR G 1-2195522075
MAHALAKSHMI S 1-3550265333
DHANALAKSHMI B 1-7487376061
RAJALAKSHMI K 1-3357418990
NISHA K 1-2503456714
MADHAVAN KODIAPPAN 1-3550199017
DENNISE MATHEW 1-3356556498
DENNISE MATHEW 1-3356556498

AICTE – CII Survey

Admission 2024